Με τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης φαίνεται πως είναι ένθερμος υποστηρικτής της παράδοσης  "συνάντηση παλιών συμμαθητών" για αυτό και αποφάσισε να ιδρύσει μια ηλεκτρονική βάση στην οποια μπορούν να επικοινωνούν όλοι οι απόφοιτοι.

Στόχος είναι η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της Σχολής και των αποφοίτων της αλλά και η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.

Η προσπάθεια ανάπτυξης της βάσης έγινε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Διασύνδεσης της Σχολής και του Συντονιστή της, Αναπλ. Καθηγητή κ. Γ. Νότα καθώς και με την τεχνική υποστήριξη του μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής, κ. Μ. Καλοχριστιανάκη.

Οι παλιοί απόφοιτοι της σχολής μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στον σύνδεσμο ώστε να αποκτήσουν το δικό τους λογαριασμό. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για τα νέα της σχολής και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους άλλους αποφοίτους που είναι εγγεγραμμένοι στην βάση.

Ήδη, από τις πρώτες ημέρες δοκιμαστικής λειτουργίας της βάσης, είχαν γραφτεί περισσότεροι από 100 απόφοιτοι, που εργάζονται αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα και σε νοσοκομεία και πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Ελπίζουμε σύντομα η προσπάθεια αυτή να ενώσει την μεγάλη οικογένεια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να αναδείξει τη εξαιρετική πορεία που έχουν οι απόφοιτοί μας.