Η επιστολή του πρύτανη


Ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο κορωνοϊός στο κομμάτι της εκπαίδευσης οι εξετάσεις των μαθημάτων και οι πτυχιακές θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου με έναν διαφορετικό τρόπο...

Προβλέπεται η ολοκλήρωση του εξαμήνου χωρίς επιστροφή στις αίθουσες διδασκαλίας, τις βιβλιοθήκες και τους άλλους χώρους κοινής δραστηριότητας με μικρές εξαιρέσεις.

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ σε επιστολή του προς τους φοιτητές και τους διδάσκοντες εξηγεί λεπτομερώς το πλάνο που πρόκειται να ακολουθηθεί για την ομαλή ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους.

Διάβασε  ολόκληρη την επιστολή του πρύτανη:

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητοί διδάσκοντες,

"Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του περιορισμού των κοινωνικών λειτουργιών για την προστασία της δημόσιας υγείας, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΜΠ ενεργοποιήθηκε άμεσα με στόχο την καλύτερη δυνατή συνέχεια της εκπαιδευτικής και διοικητικής δραστηριότητας από απόσταση και ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό με επιτυχία. Τις επόμενες μέρες αρχίζει η σταδιακή επιστροφή λειτουργιών με συνθήκες υψηλής υγειονομικής προστασίας, δεδομένου ότι θα συνυπάρξουμε με τα αίτια της πανδημίας. Στα πανεπιστήμια προβλέπεται η ολοκλήρωση του εξαμήνου χωρίς επιστροφή στις αίθουσες διδασκαλίας, τις βιβλιοθήκες και τους άλλους χώρους κοινής δραστηριότητας με μικρές εξαιρέσεις.

Η διδασκαλία στο ΕΜΠ συνεχίζεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Από τις 25/5 προβλέπεται να ξεκινήσει η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, για όσα εργαστηριακά μαθήματα δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν με την εξ αποστάσεως διαδικασία. Η φυσική παρουσία των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων θα ακολουθεί τους κανόνες που απαιτεί η υγειονομική προστασία, όπως έχουν διατυπωθεί από τους αρμόδιους φορείς: επαρκής αραίωση, χρήση μασκών κ.τ.τ. Η υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης θα αξιοποιήσει τον διαθέσιμο χρόνο του ωρολογίου προγράμματος που θα έχει μέχρι τότε αποδεσμευτεί λόγω της ολοκλήρωσης των μαθημάτων που καλύπτονται εξ αποστάσεως. Επίσης, θα αξιοποιήσει και την όποια προκαταρκτική προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και την όποια εύλογη υποκατάσταση της εργαστηριακής ύλης που θα έχουν προηγηθεί.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, καθώς και οι πτυχιακές, θα διεξαχθούν, κατ’ εκτίμηση, μέσα στην περίοδο του Ιουνίου και έως τα μέσα Ιουλίου. Η εξέταση των διπλωματικών εργασιών είναι εφικτό και σκόπιμο να γίνει με τηλεδιάσκεψη. Το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων και των εξετάσεων καθώς και ο προγραμματισμός της διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης θα ανακοινωθούν έγκαιρα από τις Σχολές.

Οι φοιτητές του ΕΜΠ που είχαν ενταχθεί σε κινητικότητα Erasmus+ το τρέχον εξάμηνο, θα ενημερωθούν σύντομα για την αντιμετώπιση, με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους, των διαφόρων εκπαιδευτικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Κατά την τρέχουσα περίοδο και μέχρι τις 25/5 τουλάχιστον, δεδομένου ότι δεν διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων, ούτε προβλέπεται εξυπηρέτηση από τις διοικητικές υπηρεσίες με φυσική παρουσία, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων θα είναι περιορισμένη για λόγους υγειονομικής προστασίας σε αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από απόσταση, με προηγούμενη συνεννόηση. Η διοίκηση του ΕΜΠ θα μεριμνήσει ώστε κατά την περίοδο των εργαστηριακών ασκήσεων και των εξετάσεων, να εξασφαλιστούν οι κατά το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες δραστηριότητας των φοιτητών και του προσωπικού, από την πύκνωση των δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν τη μετακίνηση προς το Ίδρυμα και τον ανεφοδιασμό των κτηρίων με αντισηπτικό υλικό μέχρι τις συνθήκες κλιματισμού και τις ανάγκες απολύμανσης χώρων.

Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας και των εργαστηριακών ασκήσεων και η διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων και των μεταπτυχιακών εργασιών στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία με αυτή των προπτυχιακών σπουδών.

Ο ανωτέρω σχεδιασμός είναι αισιόδοξος, οφείλει να είναι σχολαστικός, η υλοποίησή του τελεί υπό την αίρεση της εξέλιξης της πανδημίας και τα εναλλακτικά σενάρια είναι πολύ περιορισμένα. Η βούληση είναι δεδομένη αλλά απαιτείται προσοχή, εγρήγορση, αυτοσυγκράτηση και καθολική αλληλεγγύη. Η κοινότητα του ΕΜΠ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με σύμπνοια και υπομονή τη δύσκολη αυτή περίοδο, διατηρώντας τη συνοχή της παρά την απόσταση που έχει επιβάλλει η πανδημία, και θα προσπαθήσει με όλα τα μέσα, ατομικά και συλλογικά, για να έρθουν καλύτερες μέρες σε όλους μας. Εύχομαι υγεία."