Η ημερομηνία κλειδί


Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει η νέα καθημερινότητα για χιλιάδες φοιτητές τον τελευταίο ενάμιση μήνα. Η καραντίνα όμως σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της και για τα Πανεπιστήμια.

Η κυβέρνηση προβλέπει πως από τις 25 Μαΐου και μετά θα διεξάγονται κανονικά τα εργαστηριακά μαθήματα και οι κλινικές ασκήσεις στα Πανεπιστήμια καθώς και η εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το ΒΗΜΑ δημοσίευσε τους άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης για τα Πανεπιστήμια. Ειδικότερα, προβλέπεται:

- Από τις 25 Μαΐου σταματά η καραντίνα στα ΑΕΙ αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και τη διενέργεια της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

- Η διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων θα συνεχίσει να γίνεται αποκλειστικά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

- Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων θα υπάρξει παράταση του ακαδημαϊκού έτους πέραν των δύο εβδομάδων και δυνατότητα διεξαγωγής των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων παράλληλα με την εξεταστική. Ακόμη θα δοθεί δυνατότητα διεξαγωγής τους σε διάστημα μικρότερο των 13 εβδομάδων, με αντίστοιχη αύξηση των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα.

- Για τις κλινικές ασκήσεις, ιδιαίτερα για το 5ο και 6ο έτος των ιατρικών σχολών: το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης θα είναι κοινό για όλες τις ιατρικές σχολές έως τα μέσα Ιουλίου, σε συνεννόηση με τους προέδρους των ιατρικών σχολών.

- Οι φοιτητικές εστίες θα επαναλειτουργήσουν με ειδικά μέτρα υγιεινής.

- Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών προβλέπεται άρση της απαγόρευσής της με την επαναλειτουργία των σχολικών δομών, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Οι λεπτομέρειες αυτής της απαγόρευσης θα προσδιοριστούν σύντομα, με στόχο να εφαρμοστούν μετά τις 10 Μαΐου. Θα γίνει όμως σύσταση στα πανεπιστήμια να μη μεταφερθεί η υποχρεωτική πρακτική άσκηση (ιδιαίτερα του τελευταίου έτους) σε επόμενο εξάμηνο, αλλά με αποφάσεις της Συγκλήτου να προσαρμοστεί το διδακτικό αντικείμενο «Πρακτική άσκηση» στις συνθήκες με αναπροσαρμογή της θεωρητικής διδασκαλίας και της εφαρμογής.

- Για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα αποτελεί αρμοδιότητα του κάθε διδάσκοντος με αυτοδύναμη διδασκαλία να επιλέξει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών στο αντικείμενο του κάθε μαθήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλεγεί η εξέταση μέσω εργασιών, η προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω τηλεδιάσκεψης ή συνδυασμός των παραπάνω.

Πάντως, το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι «η εξ αποστάσεως εξέταση χωρίς εποπτεία ή η εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά εποπτευόμενη εξέταση ενέχουν θέματα διαβλητότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και βρίσκονται σε στάδιο πιλοτικής εφαρμογής, οπότε δεν συνιστάται η εφαρμογή τους κατά την παρούσα φάση».

- Η γραπτή εξέταση θα γίνεται σε αίθουσες με τους μισούς εξεταζομένους και μικρή διάρκεια εξέτασης.