Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα έως την 1η Μαρτίου 2019


Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) παρουσίασε το Πρόγραμμα Υποτροφιών για δημοσιογράφους από την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia, στις ΗΠΑ.

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος και σύμβουλος του ΙΣΝ, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου. Επιπλέον, στη συζήτηση συμμετείχε μέσω ζωντανής σύνδεσης η Janine Jaquet, Αντιπρύτανης της Σχολής Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia, ενώ υπότροφοι του Προγράμματος μοιράστηκαν την εμπειρία και τις εντυπώσεις από τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια του ΙΣΝ για ενίσχυση της δημοσιογραφίας, αναγνωρίζοντας ότι, η αντικειμενική δημοσιογραφία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών και κατ’ επέκταση την ομαλή λειτουργία μίας δημοκρατικής κοινωνίας.

Μέσω της τριετούς συνεργασίας με τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia, το ΙΣΝ υποστηρίζει το Πρόγραμμα Υποτροφιών για 18 υποψήφιους κατ’ έτος. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αλλά και πιο έμπειρους δημοσιογράφους από όλη την Ελλάδα.

Οι υποτροφίες του ΙΣΝ είναι πλήρεις και καλύπτουν το κόστος διδάκτρων, καθώς και τα έξοδα μετάβασης στις ΗΠΑ, τοπικών μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να εξελίξουν την ποιότητα της εργασίας τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση του τρόπου άσκησης της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα.

Οι υποτροφίες αφορούν τα παρακάτω προγράμματα της Σχολής Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia:

1. Εργαστήρι Παραγωγής Βίντεο (Διάρκεια: 10 έως 28 Ιουνίου 2019): Το πρόγραμμα εστιάζει στη σύλληψη και τη δόμηση ενός ρεπορτάζ, στον χειρισμό της κάμερας, στη χρήσηλογισμικού επεξεργασίας βίντεο και στον συνδυασμό ήχου και εικόνας για τη δημιουργία και την παραγωγή ενός ρεπορτάζ.

2. Πρόγραμμα Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (Διάρκεια: 8 έως 26 Ιουλίου 2019): Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν τη δομή της ερευνητικής δημοσιογραφίας, θα μάθουν να αναγνωρίζουν πότε ένα ρεπορτάζ θα πρέπει να αποτελεί μακροπρόθεσμο έργο και πώς να ελέγχουν διαρκώς τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δημοσιογράφοι για την έρευνα σε τοπικό επίπεδο.

3. Πρόγραμμα Κωδικοποίησης & Ανάλυσης Δεδομένων [Lede] (Διάρκεια: 24 Μαΐου έως 15 Αυγούστου 2019): Ένα εντατικό πρόγραμμα πιστοποίησης μεταπτυχιακού επιπέδου, το οποίο στοχεύει να εξοπλίσει τους δημοσιογράφους με τις δεξιότητες πληροφορικής που απαιτούνται για τη μετατροπή των δεδομένων σε αφήγηση. Το πρόγραμμα προσφέρει μία ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στις πρακτικές γνώσεις που χρησιμεύουν στον πραγματικό κόσμο, και στη θεωρία της επιστήμης των υπολογιστών που θα χρειαστούν οι υποψήφιοι προκειμένου να εξελίξουν τις ικανότητες κωδικοποίησής τους.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως την 1η Μαρτίου 2019.

Το ΙΣΝ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο και υπεύθυνο είναι το Πανεπιστήμιο Columbia.

Μέχρι σήμερα, μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών, το ΙΣΝ έχει προσφέρει τη δυνατότητα σε 36 σπουδαστές από την Ελλάδα να παρακολουθήσουν τα μετεκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia. Η εμπειρία προηγούμενων υποτρόφων, όπως περιγράφεται από τους ίδιους, υπήρξε ιδιαίτερα θετική και ενίσχυσε σημαντικά την επαγγελματική αυτοπεποίθησή τους. Δείτε