Τι προβλέπουν οι πρόσφατες προκηρύξεις;


Σύμφωνα με τις τελευταίες προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτών ενηλίκων σε Δημόσια ΙΕΚ και σε Ινστιτούτα του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα κριτήρια πρόσληψης εκπαιδευτικών απαιτούν περισσότερες ώρες επιμόρφωσης για συγκέντρωση της μέγιστης μοριοδότησης.

Στον πίνακα γενικής μοριοδότησης, κατοχυρωμένη μέγιστη μοριοδότηση θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που θα συγκεντρώσουν αθροιστικά σε κάθε πεδίο του πίνακα των επιμορφώσεων από 400 ώρες. Για όσους δεν πληρούν αυτή τη βασική προϋπόθεση, προτείνεται να παρακολουθήσουν αναγνωρισμένα σεμινάρια που τους προσδίδουν σίγουρη μοριοδότηση:

ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (400 ώρες) 
H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ , ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.  Δήλωση συμμετοχής στο μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο, εδώ.

ΘΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (400 ώρες) 
Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και μέγιστη μοριοδότηση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. Δήλωση συμμετοχής στο μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο, εδώ

Μοριοδότηση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων. 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει εκτός από τα μόρια που θα συγκεντρώσουν στον πίνακα γενικής μοριοδότησης, να συγκεντρώσουν μόρια και στον πίνακα μοριοδότησης του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου. 

Δήλωση συμμετοχής στα σεμινάρια γνωστικού αντικειμένου για ένταξη στα νέα τμήματα που ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου, εδώ

Τα σεμινάρια που μοριοδοτούνται στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:

1. Ειδική Αγωγή  

2. Διδακτική & Μεθοδολογία των Θετικών επιστημών

3. Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας

4. Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

5. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

6. Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης  

7. Ειδική Αγωγή, διαφοροποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων   

8. Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

9. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

10. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

11. Φύλαξη Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων     

 Με το πέρας του εκάστοτε σεμιναρίου χορηγούνται:

Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με ασημοτυπία και τοποθέτηση κώδικα QRcode για διασφάλιση γνησιότητας.

Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET.

• Προαιρετικά, δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική βεβαίωση αριστείας σε κάθε εκπαιδευόμενο που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αριστείας προς επιπλέον διαφοροποίηση στην αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας ένα εξαιρετικό μαθησιακό αποτέλεσμα και βαρύνοντας το βιογραφικό του.

• Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους.

Έναρξη επόμενων τμημάτων: 15/10/2018

Κλείσε μία θέση άμεσα!

Τα σεμινάρια ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ σε δομές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (ΙΕΚ, ΔΙΕΚ, ΠΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ, Φροντιστήρια) και σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ).

Επιπλέον, όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα αποδίδουν μόρια σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Παρακολούθησε μοριοδοτούμενες επιμορφώσεις γενικής μοριοδότησης και στο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να συγκεντρώσεις τα μέγιστα μόρια στον πίνακα γενικής μοριοδότησης και στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων, αντιστοίχως, στις επικείμενες προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο της Easy Education: 231 1110186  (10:00 - 17:00).