Ποιοι μπορούν να τις διεκδικήσουν.


Το Μπάγκειο Ίδρυμα προκηρύσσει 11 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό σε υποψηφίους που κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο –δηλαδή αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο. Συγκεκριμένα:

Α) Επτά υποτροφίες σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Β) Δύο υποτροφίες σε φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών (master) που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος.

Γ) Δύο υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που εκπονούν την διατριβή τους σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδος.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2018, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ιδρύματος.

Η υποτροφία θα ισχύει για εννέα μήνες, δηλαδή από 1/11/2018 έως 31/8/2019 και το ποσόν που θα καταβάλλεται κάθε μήνα στον υπότροφο για την παραπάνω χρονική περίοδο θα είναι 300 ευρώ.

Δες όλες τις πληροφορίες εδώ.