Τι προβλέπει η προκήρυξη για την εισαγωγή έξι πτυχιούχων ΑΕΙ.


Δημοσιεύτηκε προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή έξι πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το έτος 2018-2019 με κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι έξι θέσεις κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες/πτυχία:

Μία θέση Ναυπηγών

Μία θέση Νομικής

Δυο θέσεις Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Μία θέση Μηχανολόγων Μηχανικών

Μία θέση Πολιτικών Μηχανικών

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από την Παρασκευή 07/09 έως και την Παρασκευή 14/09, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου, και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής.

Διάβασε εδώ την προκήρυξη.