Το Πρόγραμμα βοηθάει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της συνεχιζόμενης αποχώρησης επιστημόνων από τη Ελλάδα


Δώδεκα ελληνικά πανεπιστήμια επιλέχθηκαν από το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς, προκειμένου να φιλοξενήσουν τους υποτρόφους για τα προγράμματα συνεργασίας. Τα πανεπιστήμια αυτά, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προγραμμάτων, ως προς τα ίδια τα ιδρύματα, αλλά και τις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται, και επιλέχθηκαν μέσω προτάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν από τα μέλη του ΔΕΠ και τη διοίκηση των ελληνικών πανεπιστημίων.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς είναι σχεδιασμένο προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της συνεχιζόμενης αποχώρησης επιστημόνων από τη Ελλάδα, και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά. Υπεύθυνο για τη διαχείριση του προγράμματος είναι το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το πρόγραμμα θα προσφέρει 40 υποτροφίες σε ακαδημαϊκούς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, και έχουν ως βάση τους τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ώστε να συνεργαστούν με πανεπιστήμια στην Ελλάδα για τον σχεδιασμό της διδακτέας ύλης και τη διεξαγωγή έρευνας, αλλά και για να διδάξουν μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Τα προγράμματα που υποστηρίζονται από τον πρώτο γύρο υποτροφιών περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

-Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα διεξάγει ένα συνεργατικό ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη λογισμικού για τον νευροχειρουργικό σχεδιασμό και τον από κοινού σχεδιασμό της διδακτέας ύλης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και την εκπαίδευση των ιατρικών υποτρόφων στις νευροχειρουργικές επεμβάσεις, με έναν επιστημονικό συνεργάτη από το Πανεπιστήμιο του Houston.

-Ένας υπότροφος από το Πανεπιστήμιο του Notre Dame θα επισκεφθεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη διεξαγωγή συνεργατικής έρευνας στην αντισεισμική μηχανική, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων στους σεισμικούς κινδύνους.

-Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει έναν υπότροφο από το Πανεπιστήμιο του Missouri, St. Louis και έναν ακόμα από το Πανεπιστήμιο Ohio State για να συνδράμουν στη δημιουργία αρχειακών πηγών, ερευνητικού υλικού και στην ταυτοποίηση εκθεμάτων για ένα μελλοντικό Μουσείο της Ελληνικής Διασποράς και Μετανάστευσης στην Ελλάδα.