Καθώς βρέθηκαν ανάμεσα στους έμπειρους ερευνητές που επέλεξε το ERC


 

Καθώς βρέθηκαν ανάμεσα στους έμπειρους ερευνητές που επέλεξε το ERC

 

Η χρηματοδότηση μέσω των Advanced Grants θα βοηθήσει τους ερευνητές να εκτελέσουν έρευνα αιχμής και να αναπτύξουν τις υποσχόμενες ιδέες τους, προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που θα έχει πρωτοποριακό αντίκτυπο στην επιστήμη και στην κοινωνία.

 

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council ERC) ανακοίνωσε τα ονόματα των 277 έμπειρων ερευνητών, στους οποίους απένειμε τις επιχορηγήσεις Advanced Grants με χρηματοδότηση συνολικής αξίας 647 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους 277 ερευνητές που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση είναι και 5 Έλληνες, 2 εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθούν για έρευνα που θα πραγματοποιήσουν σε ελληνικούς φορείς και 3 σε φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η χρηματοδότηση μέσω των Advanced Grants θα βοηθήσει τους ερευνητές να αναπτύξουν τις υποσχόμενες ιδέες τους, προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που θα έχει πρωτοποριακό αντίκτυπο στην επιστήμη και στην κοινωνία.

 

Το ERC συνολικά δέχθηκε 1.953 αιτήσεις,  από τις οποίες επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση ερευνητές 29 διαφορετικών εθνικοτήτων, με τους περισσότερους να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία (47 από κάθε χώρα), και να ακολουθούν η Ιταλία με 26, η Γαλλία με 25 και η Ολλανδία με 20 ερευνητές. Η έρευνα για τις προτάσεις που επιλέχθηκαν θα διεξαχθεί σε 21 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με το Ηνωμένο Βασίλειο (69), τη Γερμανία (43) και τη Γαλλία (30) να είναι οι τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν τα περισσότερα ερευνητικά έργα σε φορείς τους.

 

Οι 5 Έλληνες ερευνητές, οι προτάσεις τους και οι φορείς που θα τους φιλοξενήσουν για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους στο πλαίσιο των Advanced Grants είναι οι εξής:

• Ο Γεώργιος Φυτάς με το ερευνητικό έργο Smartphon (Small and nano-scale phononics) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

• Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης με το ερευνητικό έργο MANNA (MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Ταβερναράκης είχε χρηματοδοτηθεί με Advanced Grant και στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το προηγούμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ.

• Ο Βασίλης Ντζιαχρήστος με το ερευνητικό έργο PREMSOT (Precision Multi-Spectral Optoacoustic Tomography for Discovery Diagnosis and Intervention) στο Helmholtz - German Research Centre for Environmental Health.

• Ο Μιχάλης Αβέρωφ με το ερευνητικό έργο reLIVE (Unraveling complex organ regeneration through live imaging and molecular profiling approaches) στο National Centre for Scientific Research (CNRS).

• O Χαράλαμπος Αναστασίου με το ερευνητικό έργο PertQCD (Automization of perturbative QCD at very high order) στο Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich).

 

Τα προγράμματα έρευνας που προτάθηκαν από τους νέους δικαιούχους των επιχορηγήσεων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, όπως στους τομείς των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, των βιοεπιστημών, και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Τα έργα των Ελλήνων ερευνητών αφορούν, μεταξύ άλλων, κβαντικούς υπολογιστές νέας γενιάς, ψυχιατρικές διαταραχές, ενεργό γήρανση, καθώς και νανοϋλικά με μαγνητικές ιδιότητες.

 

Οι επιχορηγήσεις Advanced Grants χορηγούνται στο πλαίσιο του πυλώνα «Αριστεία στην Επιστήμη» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020 και έχει προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ.