Ποδηλατικός αγώνας αντοχής δρόμου


Ο Σ.Π.Ο.Κ ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, σε συνεργασία µε τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, διοργανώνει: 

Pixel

Την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 στη ΠΥΛΟ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ποδηλατικό αγώνα αντοχής δρόµου 8ος ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, µήκους 100 χιλιοµέτρων. 

Στις 10.30, στις Κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ- ΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΜASTERS 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΠΥΛΟΣ-ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΚΑΖΑΡΜΑ-ΠΕΤΑΛΙΔΙ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ-ΚΟΡΩΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ-ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ-ΜΕΘΩΝΗ. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΥΛΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Θα ισχύσουν οι κανονισµοί της Ε.Ο.Π. 

ΟΡΟΙ: Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που ανήκουν στη δύναµη της Ε.Ο.Π. και έχουν δελτίο θεωρηµένο από ιατρό, µε οικονοµική συµµετοχή πέντε (5) ευρώ ανά αθλητή.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Στις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ, οι τρεις (3) πρώτοι κάθε κατηγορίας.

Στη κατηγορία MASTERS θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες : α) από 30-39 ετών, β) από 40-49 ετών και γ) 50 ετών και άνω και θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι της κάθε κατηγορίας.