Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Διάκριση της φοιτητικής ομάδας Patras_Medicine στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας “iGEM...
Ναταλία Πετρίτη
14.11.2022
Intro Image

Ορόσημο στην εξωστρεφή πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο...
Ναταλία Πετρίτη
11.11.2022
Intro Image

Για κοινά ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα.
Ναταλία Πετρίτη
10.11.2022
Load more...