Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η εξειδίκευση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να καταρτίζουν πολιτική για την πρόληψη και την αντιμε...
Ναταλία Πετρίτη
22.10.2021
Intro Image

Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να βγει η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑ...
Ναταλία Πετρίτη
20.10.2021
Intro Image

Πώς αλλάζει η καθημερινότητα για πάνω από 100.000 εργαζόμενους
Ναταλία Πετρίτη
18.10.2021
Load more...