Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Όλοι θα εξεταστούν σε κοινά μαθήματα - Δεν θα υπάρξει εξέταση σε ειδικότητα στο Πανελλήνιο Γραπτό Δι...
Ναταλία Πετρίτη
11.11.2022
Intro Image

Το 13% των εργαζομένων της εταιρείας φαίνεται πως θα χάσει τη δουλειά του
Ναταλία Πετρίτη
10.11.2022
Intro Image

Το νέο πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας, μετά από αίτηση του εργαζομένου, θα ισχύσει από την 1η Ιανουα...
Ναταλία Πετρίτη
09.11.2022
Load more...