Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022: Το «μήνυμα» του Υπουργείου Παιδείας σε μαθητές και υποψήφιους
Ναταλία Πετρίτη
18.01.2022
Intro Image

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η συγκρότηση και η λειτουργία του Δικτύου κατά το πρότυπο της Συνόδου των...
Ναταλία Πετρίτη
18.01.2022
Intro Image

ΔΟΑΤΑΠ: Τα συνοπτικά στοιχεία απολογισμού του έτους 2021 δείχνουν αύξηση στις αιτήσεις αναγνώρισης κ...
Ναταλία Πετρίτη
17.01.2022
Load more...