Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ποιες σχολές καταγράφουν τη μεγαλύτερη μείωση θέσεων εισακτέων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις
Ναταλία Πετρίτη
17.05.2022
Intro Image

Ψυχρολουσία στους υποψήφιους με τη μεγαλύτερη μείωση εισακτέων μέσα σε ένα χρόνο στις φετινές πανελλ...
Ναταλία Πετρίτη
16.05.2022
Intro Image

Αλλαγές στο μηχανογραφικό (όσον αφορά σε νέα Τμήματα και Σχολές καθώς και ανακατανομές στα Επιστημον...
Ναταλία Πετρίτη
16.05.2022
Load more...