Νέες ρυθμίσεις που αφορούν την Παιδεία κατατέθηκαν στη Βουλή


Στο ογκώδες νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ενίσχυση της Ποιότητας της λειτουργικότητας και της σύνδεσης τους με την κοινωνία» των 417 σελίδων και των 464 άρθρων ήρθαν να προστεθούν νέες τροπολογίες. 

Ειδικότερα, οι τροπολογίες αφορούν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ρυθμίσεις για τη στελέχωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη χρηματοδότηση του μισθού των αναπληρωτών, τη μεταφορά μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, επιλογή διοικήσεων στο δημόσιο τομέα. 

Δείτε εδώ τις τροπολογίες που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας

Πηγή: AlfaVita