Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Σε 85 τμήματα 16 ελληνικών πανεπιστημίων ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακ...
Ναταλία Πετρίτη
20.05.2022
Intro Image

Ποιες Σχολές αφορά
Ναταλία Πετρίτη
20.05.2022
Intro Image

Όπως υποστηρίζουν οι φοιτητές, το ΕΑΠ άλλαξε αυθαίρετα και χωρίς καμία προειδοποίηση τα προηγούμενα...
Ναταλία Πετρίτη
19.05.2022
Load more...