Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής - Υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψήφιων διδακτόρων
Ναταλία Πετρίτη
22.07.2022
Intro Image

Παραμένει ακατανόητο για ποιον λόγο στα ειδικά μαθήματα η ΕΒΕ δεν συμψηφίζεται. Ακόμα κι αν έχει γρά...
Ναταλία Πετρίτη
21.07.2022
Intro Image

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η συμπληρωματική απόφαση που αφορά τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων σπουδαστώ...
Ναταλία Πετρίτη
21.07.2022
Load more...