Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Οι υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΚΟ απευθύνονται σε επιμελείς φοιτητές/τριες των ΑΕΙ της χώρας και αποσκοπούν στη...
Ναταλία Πετρίτη
23.11.2022
Intro Image

Για όγδοη χρονιά ο Καθηγητής του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ Γιώργος Καραγιαννίδης στη λίστα των επιστημόνων με τη...
Ναταλία Πετρίτη
23.11.2022
Intro Image

Τα Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), αφορούν τα Μαθηματικά, τη Φυσική-Φυσικές Επιστήμες και τις...
Ναταλία Πετρίτη
22.11.2022
Load more...