Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

«Η κίνηση της κατάληψης σε ένα χρόνο όπου το κράτος επιτίθεται σε οποιοδήποτε αυτοοργανωμένο χώρο σε...
Ναταλία Πετρίτη
14.12.2022
Intro Image

Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που προηγείται...
Ναταλία Πετρίτη
13.12.2022
Intro Image

Η θέσπιση της ΕΒΕ από το 2021 είναι ένα επιπλέον μεγάλο εμπόδιο για τους υποψηφίους, κυρίως των ασθε...
Ναταλία Πετρίτη
13.12.2022
Load more...