Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πώς κατανέμονται οι 400 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ - Πίνακας
Ναταλία Πετρίτη
02.12.2022
Intro Image

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ εκφράζουν τη λύπη τους για την απώλεια του διακεκριμένου επιστήμονα και...
Ναταλία Πετρίτη
01.12.2022
Intro Image

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από...
Ναταλία Πετρίτη
01.12.2022
Load more...