Βασικός στόχος είναι η προσφορά εθελοντικής βοήθειας στους Ιατρούς και το προσωπικό των Μονάδων Υγείας. Η ενίσχυση του έργου τους είναι σημαντική, λόγω όχι μόνο της αυξημένης τουριστικής προσέλευσης κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και των προσφυγικών κυμάτων


Μια ...«απόβαση» σε δυσπρόσιτα -και όχι μόνο- σημεία της χώρας πολύ διαφορετική από ό,τι περιμένει κανείς ακούγοντας τη λέξη, ετοιμάζουν το επόμενο διάστημα φοιτητές της Ιατρικής!

Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα-θεσμός, που μετρά 26 συναπτά έτη υλοποίησης και διοργανώνεται για ακόμη μία χρονιά από την Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος.

Το εθελοντικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιατρική Απόβαση», ήδη από το 1997, πραγματοποιείται σε συνεργασία με Μονάδες Υγείας (Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία) και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης νησιωτικών και ηπειρωτικών προορισμών της Ελλάδας.

Με το πρόγραμμα αυτό, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε περιφερειακές Μονάδες Υγείας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Οι συμμετέχοντες είναι φοιτητές Ιατρικής – μέλη της ΕΕΦΙΕ από όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας, ενώ είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο έτος των σπουδών τους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη κλινική εμπειρία των συμμετεχόντων.

Βασικός στόχος είναι η προσφορά εθελοντικής βοήθειας στους Ιατρούς και το προσωπικό των Μονάδων Υγείας. Η ενίσχυση του έργου τους είναι σημαντική, λόγω όχι μόνο της αυξημένης τουριστικής προσέλευσης κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και της επίκαιρης πραγματικότητας των προσφυγικών κυμάτων, η οποία πολλαπλασιάζει τις ανάγκες για ιατρική περίθαλψη.

Συμπληρωματικά, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής και μελλοντικών Ιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υπό πραγματικές συνθήκες. Οι φοιτητές έχουν έτσι τη δυνατότητα να δουν και να αντιμετωπίσουν συνήθη επείγοντα περιστατικά των τουριστικών περιοχών και να γνωρίσουν τις συνθήκες παροχής υγείας σε δομές εκτός των Πανεπιστημιακών Κλινικών, όπου ασκούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

Για τη φετινή χρονιά, οι Μονάδες Υγείας που συμμετέχουν προέρχονται από τις 2η, 4η, 5η, 6η και 7η Υγειονομικές Περιφέρειες, με την έγκριση των οποίων τελεί το Πρόγραμμα, ενώ καθένας από αυτούς θα προσφέρει εθελοντική ιατρική βοήθεια για 10 ημέρες.

Το πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην προετοιμασία των φοιτητών για την Υπηρεσία Υπαίθρου (αγροτικό ιατρείο), στην προώθηση του εθελοντισμού ως τρόπου ζωής, στην ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών, στη δημιουργική συνάντηση νέων από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και στην ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας.

Ιατρική Απόβαση 2023, λοιπόν. Μία κίνηση από φοιτητές για φοιτητές, με σκοπό την βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης και την εκπαίδευση. 

Δείτε περισσότερα: http://www.eefie.org/apovasis/

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιατρική Απόβαση»

Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων Ιατρικής Απόβασης 2023

Υπενθυμίζουμε ότι το εκπαιδευτικό, εθελοντικό πρόγραμμα “ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ” απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής των 7 Ελληνικών Ιατρικών Σχολών με βασικές προϋποθέσεις να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο έτος των σπουδών τους και να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε..

Σχετικά με τον τρόπο κατανομής των συμμετεχόντων, τα στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν θετικά στην κατανομή και θα περιέχονται στην αίτηση είναι:

 1. Το έτος σπουδών. Το 6ο έτος έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τα άλλα δυο, το 5ο μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με το 4ο
  (Το πλεονέκτημα είναι μικρότερο για όσους έχουν ήδη συμμετάσχει το 2022 στο Πρόγραμμα).

   
 2. Η διπλή αίτηση πριμοδοτείται.
   
 3. Η μη εκδήλωση προτίμησης προορισμών πριμοδοτείται.
   
 4. Η συμμετοχή σε Οργανωτική Επιτροπή ή η παρακολούθηση κάποιας δράσης (Ημερίδα, Σεμινάριο κλπ) που διοργάνωσε το εκάστοτε Παράρτημα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Έγκυρη θεωρείται οποιαδήποτε παρακολούθηση δράσης ή συμμετοχή σε Οργανωτική Επιτροπή που διοργανώθηκε από Παράρτημα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 καθώς και η συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή της Ιατρικής Απόβασης 2022.

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε Οργανωτική Επιτροπή δίνει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από την παρακολούθηση δράσης.
(απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην καρτέλα Αίτηση Συμμετοχής)

 1. Η συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ)
  (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού συμμετοχής)
   
 2. Η παρακολούθηση του 29ου ή 28ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – Η παρακολούθηση του 29ου ΕΣΦΙΕ δίνει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από την παρακολούθηση του 28ου (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης)
   
 3. Η πιστοποίηση BLS/AED ή  ALS ή  ILS ή AMLS από πιστοποιημένο φορέα, όχι διαδικτυακής διεξαγωγής – 

Το ALS και το AMLS θεωρούνται ισοδύναμα και  δίνουν μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τα άλλα δυο και το ILS μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με το BLS/AED.
(απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)

 1. Η πιστοποίηση ATLS
  (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
   
 2. H συμμετοχή σε Σεμινάριο πιστοποιημένο από επίσημο φορέα (π.χ. Σεμινάριο κάποιου Παραρτήματος της ΕΕΦΙΕ – Workshop ΕΣΦΙΕ – όποια άλλη δράση αντίστοιχου περιεχομένου υπογεγραμμένη από Επιστημονικό Υπεύθυνο) που να εξασφαλίζει την απόκτηση κλινικής δεξιότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας και να έχει πραγματοποιηθεί με διά ζώσης συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα:
 1. a) Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος,
  b) Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (ένα από τα παρακάτω): φλεβοκεντήσεις, ουροκαθετηριασμοί, ενέσεις, τοποθέτηση γύψου,
  c) Επείγουσες παρεμβατικές τεχνικές (ένα από τα παρακάτω): διασφάλιση & βασική διαχείριση αεραγωγού (τραχειοστομία, λαρυγγική μάσκα), αντιμετώπιση πνευμοθώρακα, διαχείριση μαζικής αιμορραγίας, τοποθέτηση Κεντρικής Φλεβικής Γραμμής
  (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού που διαθέτετε για καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις)
 1. Η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα ιατροκοινωνικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας φοίτησης, με διάρκεια συμμετοχής τουλάχιστον 3 ημέρες και εγκεκριμένο από πιστοποιημένο φορέα, εκτός της συμμετοχής σε Ιατρική Απόβαση προηγούμενης χρονιάς. Προσοχή! Όχι ιατρικής εκπαίδευσης.           (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
   
 2. Τελευταίο κριτήριο σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ισάξιες ως προς τα παραπάνω είναι η χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Μπορείτε να υποβάλετε είτε ΜΟΝΗ ΑΙΤΗΣΗ, είτε ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ.

Η αξιολόγηση των διπλών αιτήσεων θα γίνει με βάση τα συνολικά κριτήρια που συγκεντρώνουν και οι 2 υποψήφιοι, ενώ για τις μονές αιτήσεις η Οργανωτική Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη να τις συνδυάσει, έτσι ώστε να προκύψουν ζευγάρια ίδιου φύλου, με αντίστοιχα κριτήρια και δεκαήμερα.

Η επιλογή φύλου δεν αποτελεί κριτήριο στην κατανομή (θα χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση των μονών αιτήσεων, για να μετατραπούν σε διπλές, μέσω συνδυασμού τους με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής).

Είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα πιστοποιητικά που ζητούνται εντός 24 ωρών από την υποβολή της αίτησής σας, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν τα στοιχεία που θα δηλώσετε.

Οδηγίες Αίτησης

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα είναι η ολοκλήρωση του 4ου έτουςσπουδών και να είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.
  (η εγγραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων).
 2. Όλα τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και δε μεταβιβάζονται σε τρίτους.
 3. Μπορείτε να κάνετε είτε Διπλή Αίτησημαζί με κάποιο άλλο άτομο (ανεξαρτήτως φύλου), στην οποία τα στοιχεία σας θα συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση, είτε Μονή (ατομική)Αίτηση.

Τα άτομα που θα κάνουν Μονή Αίτηση θα γίνουν ζευγάρια με άτομα του ιδίου φύλου με βάση τις επιλογές δεκαημέρου τους και τα κριτήρια που πληρούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο από την Οργανωτική Επιτροπή.

 1. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας με κεφαλαία γράμματαστα Ελληνικάκαι στα Αγγλικά, όπως αναφέρεται στην Αστυνομική σας Ταυτότητα και όπως επιθυμείτε να φαίνεται στο πιστοποιητικό που θα λάβετε, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.
 2. Συμπληρώστε Κινητό Τηλέφωνο και Ε-mail που χρησιμοποιείτε– η Οργανωτική Επιτροπή θα μπορεί μέσω αυτών των στοιχείων να επικοινωνήσει μαζί σας.

6.Αν έχετε απαντήσει θετικά στις αντίστοιχες ερωτήσεις, πρέπει να αποστείλετε εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα συμπληρώσετε την αίτησή σας τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία στο E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Οι υποψήφιοι που έχουν κάνει ΔΙΠΛΗ αίτηση στέλνουν 1 ΚΟΙΝΟ E-mail.
Το θέμα του E-mail που θα στείλετε πρέπει να είναι ως εξής γραμμένο:
Για ΔΙΠΛΕΣ αιτήσεις: Επίθετο1 – Επίθετο2
Για ΜΟΝΕΣ αιτήσεις: Επίθετο

 1. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ευκρινή μορφή (κατά προτίμηση σκαναρισμένα)προκειμένου η Οργανωτική Επιτροπή να επαληθεύσει τα στοιχεία. Για κάθε ένα από τα κριτήρια, αρκεί να στείλετε ΜΟΝΟ 1πιστοποιητικό (εφόσον διαθέτετε), οτιδήποτε παραπάνω σχετιζόμενο ή μη δεν αξιολογείται. Στο κριτήριο με αριθμό 6, απαιτείται να αποστείλετε διαφορετικό πιστοποιητικό για καθένα από τα a, b, c, καθώς αξιολογούνται ξεχωριστά.
  Επίσης, θα πρέπει να ονομάσετε τα αρχεία ως εξής:
  [επίθετο = το επώνυμο του υποψηφίου]
 1.  
  1. η συμμετοχή στο ΕΣΦΙΕ (για το 28ο και 29ο)
   [τίτλος αρχείου: “ΕΣΦΙΕ_επίθετο”],
  2. η συμμετοχή σε Οργανωτική Επιτροπή κάποιας δράσης που πραγματοποιήθηκε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από κάποιο Παράρτημα της ΕΕΦΙΕ ή η συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή της Ιατρικής Απόβασης 2022
   [τίτλος αρχείου: “Οργανωτική_επίθετο”],
  3. η παρακολούθηση κάποιας δράσης που πραγματοποιήθηκε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από κάποιο Παράρτημα της ΕΕΦΙΕ
   [τίτλος αρχείου: “δράση_επίθετο“],

Προσοχή! Αν για την παρακολούθηση κάποιας δράσης δεν έχει δοθεί πιστοποιητικό, θα πρέπει να αναφερθεί στο κείμενο του αποστελλόμενου email ώστε να γίνει έλεγχος της συμμετοχής σας από την Οργανωτική Επιτροπή με βάση αντίστοιχα αρχεία που μας έχουν αποσταλεί από τα εκάστοτε Παραρτήματα. 

 1. η πιστοποίησηBLS/AEDή  ALS ή  ILS  ή AMLS από πιστοποιημένο φορέα
  [τίτλος αρχείου: “BLS/ILS/ALS/ AMLS _επίθετο”]

Τα πιστοποιητικά που θα σταλούν θα γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον βρίσκονται σε ισχύ !

***Τα διαδικτυακά σεμινάρια ΚΑΡΠΑ δεν θα γίνονται αποδεκτά, καθώς η πρακτική εξάσκηση πάνω στο ειδικό πρόπλασμα είναι υψηλής σημασίας για την πιστοποίηση της τεχνικής του εκπαιδευόμενου***

 1. η πιστοποίηση ATLS*  
  [τίτλος αρχείου: “ATLS_επίθετο”]
  *όποιος συμμετέχων έχει ήδη επιλεγεί και αναμένεται να έχει ολοκληρώσει το ΣεμινάριοATLS στο άμεσο διάστημα -που ίσως ξεφεύγει της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής- , παρακαλούμε να μας στείλει τα αποδεικτικά της επιλογής του και η συμμετοχή θα θεωρηθεί έγκυρη.
 2. η συμμετοχή σε Σεμινάριοπιστοποιημένο από επίσημο φορέα (π.χ. Σεμινάριο κάποιου Παραρτήματος της ΕΕΦΙΕ – Workshop ΕΣΦΙΕ – όποια άλλη δράση αντίστοιχου περιεχομένου υπογεγραμμένη από Επιστημονικό Υπεύθυνο) που να εξασφαλίζει την απόκτηση κλινικής δεξιότηταςκαι να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και να έχει πραγματοποιηθεί με διά ζώσης συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα:
 3. a) Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος [τίτλος αρχείου: “ΡΑΜΜΑΤΑ_επίθετο”],
  b) Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (ένα από τα παρακάτω): φλεβοκεντήσεις, ουροκαθετηριασμοί, ενέσεις, τοποθέτηση γύψου [τίτλος αρχείου: “ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ_επίθετο”],
  c) Επείγουσες παρεμβατικές τεχνικές (ένα από τα παρακάτω): διασφάλιση & βασική διαχείριση αεραγωγού (τραχειοστομία, λαρυγγική μάσκα), αντιμετώπιση πνευμοθώρακα, διαχείριση μαζικής αιμορραγίας, τοποθέτηση Κεντρικής Φλεβικής Γραμμής [τίτλος αρχείου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ_επίθετο”]

Οι 3 παραπάνω κατηγορίες αξιολογούνται ξεχωριστά, οπότε εάν διαθέτετε κάποιο πιστοποιητικό από οποιοδήποτε από τα a, b, c μπορείτε να μας τα αποστείλετε αφού μετονομάσετε το αρχείο ως υποδεικνύεται στην κάθε κατηγορία!

Ακόμα, επισημαίνουμε πως απαιτείται η αποστολή του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού που διαθέτετε, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατοχή των πιο πρόσφατων πιστοποιητικών θα αξιολογηθεί θετικά!

Η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα ιατροκοινωνικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας φοίτησης, με διάρκεια συμμετοχής τουλάχιστον 3 ημέρες και εγκεκριμένο από πιστοποιημένο φορέα, εκτός της συμμετοχής σε Ιατρική Απόβαση οποιασδήποτε χρονιάς.
[τίτλος αρχείου: “εθελοντικό_επίθετο”].

 1. Αν επιθυμείτε να δηλώσετε προτίμηση προορισμού, βάζετε ΟΛΟΥΣτους προορισμούς σε σειρά φθίνουσαςπροτίμησης. (Συνιστούμε να μην βάλετε μόνο τους πρώτους προορισμούς σε φθίνουσα σειρά και μετά σε τυχαία κατάταξη, καθώς ανεξαρτήτως των κριτηρίων σας ενδέχεται στο δεκαήμερο διαθεσιμότητάς σας η ζήτηση να είναι μεγάλη για τους πρώτους προορισμούς σας και να πρέπει να τοποθετηθείτε σε επόμενες επιλογές σας.) Επίσης, συμβουλευτείτε την καρτέλα Μονάδες Υγείας για τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. (Προσοχή! Λόγω διαχρονικά αυξημένου ενδιαφέροντος, η κατανομή σε προορισμούς γίνεται βάσει των κριτηρίων που πληροί κάθε συμμετέχων/ουσα. Ωστόσο, παίζει σημαντικό ρόλο και η ζήτηση που έχει κάθε προορισμός ανά δεκαήμερο). 
 2. Αν δεδηλώσετε σειρά προτίμησης, η κατανομή σας σε προορισμό θα γίνει τυχαία.
 3. Υπάρχουν ορισμένοι προορισμοί στους οποίους η διαμονή είναι σχετικά μακριά από τη Μονάδα Υγείας. Δηλώνοντας ότι μπορείτε να έχετε μαζί σας αυτοκίνητοκατά τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, βοηθάτε την Οργανωτική Επιτροπή να κατανείμει τους συμμετέχοντες σε προορισμούς που τους διευκολύνουν. (Το αυτοκίνητο δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής)
 4. Κάθε υποψήφιος μπορεί να είναι σε μία μόνο αίτηση (ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι και σε διπλή και σε μονή αίτηση, καθώς και να είναι σε δύο διπλές).

12.Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κατανομής, αμοιβαίες ανταλλαγές ατόμων μεταξύ αιτήσεων, δεκαημέρων ή προορισμών ΔΕΝ επιτρέπονται.

 1. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη κατανομή που θα ανακοινωθεί θα αφορά μόνο σε προορισμούς όπου υπάρχει δωρεάν διαμονή.
  Δε θα τοποθετηθεί κανένας συμμετέχωνσε προορισμό που δεν έχει διαμονή από αυτή την πρώτη κατανομή.
  Για τους υπόλοιπους προορισμούς μείνετε συντονισμένοι.
 2. Σε περίπτωση που θελήσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «ΕΚΥΒΕ» (Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδας)μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε αίτηση και στα δύο προγράμματα εάν το επιθυμείτε, αρκεί να ΜΗΝ υπάρχει αλληλοεπικάλυψηστα δεκαήμερα τα οποία έχετε δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής σας.
 3. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο στοιχείο της αίτησης σας, θα πρέπει εντός προθεσμίας να επαναλάβετε την αίτησή σας. Θα ληφθεί υπόψη μόνο η τελευταία χρονικά. Αν η αλλαγή (π.χ. ακύρωση αίτησης, αλλαγή δεκαημέρων διαθεσιμότητας)που θέλετε να κάνετε προκύψει όταν θα έχουν απενεργοποιηθεί πλέον οι φόρμες αιτήσεων θα πρέπει άμεσα και πριν την ανακοίνωση αποτελεσμάτωννα ενημερώσετε την Οργανωτική Επιτροπή με E-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Που θα γίνει η «απόβαση»

Προορισμοί με παροχή δωρεάν διαμονής

(Η Α' κατανομή συμμετεχόντων αφορά μόνο σε προορισμούς στους οποίους παρέχεται δωρεάν διαμονή. Σε όσους προορισμούς προτείνεται η χρήση αυτοκινήτου, η Οργανωτική Επιτροπή θα φροντίσει να μην λάβουν μέρος συμμετέχοντες χωρίς αυτή τη δυνατότητα, αναλόγως τη σχετική δήλωσή τους στην αίτηση συμμετοχής.)

5η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου
ΠΠΙ Σπετσών

ΚΥ Πλωμαρίου (Λέσβος)

ΓΝ Θήρας

ΓΝ Ρόδου ‘’Ανδρέας Παπανδρέου’’

ΚΥ Έμπωνα (Ρόδος)

ΚΥ Αρχαγγέλου (Ρόδος)

Κρατικό Θεραπευτήριο- ΚΥ Λέρου

ΚΥ Τήνου

ΚΥ Πάτμου (διαθεσιμότητα προορισμού με δυνατότητα διαμονής μόνο για το 5ο δεκαήμερο)

ΓΝ – ΚΥ Λήμνου

ΓΝ – ΚΥ Νάξου (διατίθεται διαμονή σε απόσταση 8km από το ΓΝ-ΚΥ, προτείνεται ΜΟΝΟ για συμμετέχοντες με αυτοκίνητο)

ΓΝ – ΚΥ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»  (διαθεσιμότητα προορισμού με δυνατότητα διαμονής για τα εξής δεκαήμερα: 1ο, 2ο, 3ο, 4o)

ΚΥ Καλλονής (Λέσβος) (προτείνεται ΜΟΝΟ για συμμετέχοντες με αυτοκίνητο)

ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο» (διαθεσιμότητα προορισμού με δυνατότητα διαμονής για τα εξής δεκαήμερα: 1ο, 2ο, 3ο, 4o)

ΚΥ Καρλοβάσου (Σάμος) (διαθεσιμότητα προορισμού με δυνατότητα διαμονής για τα εξής δεκαήμερα: 1ο, 2ο, 3ο, 4o)

ΓΝ Καρπάθου (διατίθεται διαμονή σε απόσταση 20 λεπτών από το ΓΝ με αμάξι, προτείνεται ΜΟΝΟ για συμμετέχοντες με αυτοκίνητο – μόνο 5ο δεκαήμερο)

ΠΠΙ Τήλου (διαθεσιμότητα προορισμού με δυνατότητα διαμονής για τα εξής δεκαήμερα: 4o, 5ο)

ΓΝ- ΚΥ Κω «Ιπποκράτειον»

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας


ΚΥ Μαντουδίου (Εύβοια) (διατίθεται διαμονή σε απόσταση 8,5 km από το ΚΥ, προτείνεται ΜΟΝΟ για συμμετέχοντες με αυτοκίνητο)

ΚΥ Μουζακίου (Καρδίτσα)

ΚΥ Αλιβερίου (Εύβοια) (διατίθεται διαμονή σε απόσταση 2km από το ΚΥ, προτείνεται ΜΟΝΟ για συμμετέχοντες με αυτοκίνητο)

ΚΥ Αγίας (διατίθεται διαμονή σε απόσταση 10 λεπτών από το ΚΥ με αμάξι, προτείνεται ΜΟΝΟ για συμμετέχοντες με αυτοκίνητο)

ΠΠΙ Σωτηρίτσας

6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
 

ΚΥ Ζαχάρως (προτείνεται αυτοκίνητο)

ΓΝ Κεφαλληνίας (Αργοστόλι)

ΓΝ Λευκάδας

ΚΥ Παξών (προτείνεται αυτοκίνητο καθώς το ΚΥ είναι απομακρυσμένο από το Γάιο και το λιμάνι)

ΓΝ Κέρκυρας

ΚΥ Αγίου Μάρκου (Κάτω Άγιος Μάρκος – Κέρκυρα)

ΚΥ Λουτρακίου

ΚΥ Δημητσάνας (προτείνεται αυτοκίνητο)

ΚΥ Νεάπολης Λακωνίας

ΚΥ Γαργαλιάνων (προτείνεται αυτοκίνητο)

ΚΥ Αρεόπολης

ΝΜ Κυπαρισσίας (διατίθεται διαμονή σε απόσταση 4km από το ΓΝ-ΚΥ, προτείνεται ΜΟΝΟ για συμμετέχοντες με αυτοκίνητο)

ΚΥ Μεσσήνης

ΚΥ Ξυλοκάστρου (διαθεσιμότητα προορισμού με δυνατότητα διαμονής για τα εξής δεκαήμερα: 4ο, 5ο)

ΓΝ Καλαμάτας  (διατίθεται διαμονή σε απόσταση 8km από το ΓΝ, προτείνεται ΜΟΝΟ για συμμετέχοντες με αυτοκίνητo – διαθεσιμότητα προορισμού με δυνατότητα διαμονής για τα εξής δεκαήμερα: 1o, 5o)

 7η ΥΠΕ Κρήτης
 

ΓΝ – ΚΥ Ιεράπετρας

ΠΠΙ Χώρας Σφακίων

ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» (προτείνεται αυτοκίνητο)

ΚΥ Βάμου

ΚΥ Κανδάνου (προτείνεται αυτοκίνητο)

ΓΝ Αγίου Νικολάου

ΚΥ Σπηλίου (προτείνεται ΜΟΝΟ για συμμετέχοντες με αυτοκίνητο)

 Προορισμοί χωρίς παροχή δωρεάν διαμονής

(σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει αίτηση συμμετοχής που θα αναφέρεται στους προορισμούς χωρίς δωρεάν διαμονή στους οποίους μπορούν να λάβουν μέρος όσοι συμμετέχοντες δεν βρίσκονται στην Α' κατανομή και μπορούν να φροντίσουν με δική τους ευθύνη για τη διαμονή τους)

2η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου
 

ΠΠΙ Αστυπάλαιας

ΠΠΙ Αντιπάρου

ΚΥ Πυργίου

ΚΥ Άνδρου

ΚΥ Ίου

ΓΝ -ΚΥ Κυθήρων

ΚΥ Σαλαμίνας

ΓΝ -ΚΥ Ικαρίας

ΓΝ- ΚΥ Καλύμνου

ΚΥ Άντισσας

ΚΥ Πολυχνίτου

ΓΝ Σάμου

ΚΥ  Αμοργού

ΚΥ Μήλου

ΠΠΙ Μεγίστης ( Καστελόριζο)

ΓΝ – ΚΥ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»  (5ο δεκαήμερο)

ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο» (5ο δεκαήμερο)

ΚΥ Καρλοβάσου (Σάμος) (5ο δεκαήμερο)

ΓΝ Καρπάθου (1ο, 2ο, 3ο, 4ο δεκαήμερο)

ΚΥ Πάτμου (1ο, 2ο, 3ο, 4ο δεκαήμερο)

 4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης
 

ΚΥ Σαμοθράκης
ΚΥ Πρίνου (Θάσος)
 

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
 

ΓΝ -ΚΥ Κύμης ( 1ο, 5ο δεκαήμερο)

ΚΥ Ψαχνών

ΚΥ Ιστιαίας

ΚΥ Αλμυρού

ΚΥ Ζαγοράς

ΚΥ Αργαλαστής

ΚΥ Στυλίδας

ΚΥ Σκιάθου

ΚΥ Σκοπέλου

6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
 

ΚΥ Ιθάκης

ΚΥ Βασιλικής Λευκάδα

ΓΝ Ζακύνθου

ΚΥ Λευκίμμης (Κέρκυρα)

ΓΝ Πρέβεζας

ΚΥ Άστρους

ΚΥ Λεωνιδίου

ΚΥ Γυθείου

ΚΥ – ΑΝΜ Πύλου

ΚΥ Καναλακίου

Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας ΟΜ Αιγίου

ΚΥ Ναυπάκτου

ΠΠΙ Κορώνης

ΓΝ Ναυπλίου

ΚΥ Πάργας

ΓΝ-ΚΥ Μολάων (Λακωνία)

ΚΥ Ξυλοκάστρου (1ο, 2ο, 3ο δεκαήμερο)

ΓΝ Καλαμάτας  (2ο, 3ο, 4ο δεκαήμερο)

7η ΥΠΕ Κρήτης
 

ΓΝ Ρεθύμνου

ΚΥ Κισσάμου

ΓΝ-ΚΥ Νεάπολης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΚΥ Αρκαλοχωρίου

ΓΝ- ΚΥ Σητείας

ΓΝ Ηρακλείου «Βενιζέλειο»

Δεκαήμερα Ιατρικής Απόβασης 2023

1ο: 23/7 – 1/8

2ο: 2/8 – 11/8

3ο: 12/8 – 21/8

4ο: 22/8 – 31/8

5ο: 1/9 – 10/9

Κείμενο: Νίκος Μάστορας

ΠΗΓΗ