Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Φωνητικά και πιάνο από ένα demo του εκλιπόντα John Lennon χρησιμοποιήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητή...
Ναταλία Πετρίτη
14.06.2023
Intro Image

Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Λόγος Τιμής, Εισβολέας, Social Waste, Χατζηφραγκέτα και πολλοί ακό...
Ναταλία Πετρίτη
13.06.2023
Intro Image

Και επαναπαρουσιάζονται στο κοινό ως S&M
Ναταλία Πετρίτη
12.06.2023
Load more...