Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού), όλων των η...
Ναταλία Πετρίτη
20.06.2023
Intro Image

Τα -δωρεάν- σεμινάρια είναι διάρκειας 200 ωρών το καθένα και ξεκινούν από το τέλος Οκτωβρίου 2023 μέ...
Ναταλία Πετρίτη
15.06.2023
Intro Image

Της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ
Ναταλία Πετρίτη
15.06.2023
Load more...