Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Με αφορμή την εκδίκαση στις 11/3 στο ΣτΕ της προσφυγής αντισυνταγματικότητας του Ν. 4777/2021 για τη...
Ναταλία Πετρίτη
24.02.2022
Intro Image

Μέχρι τέλη Μαρτίου η προθεσμία στα ΑΕΙ για τα σχέδια καταργήσεων τμημάτων
Ναταλία Πετρίτη
23.02.2022
Intro Image

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώ...
Ναταλία Πετρίτη
23.02.2022
Load more...