Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Το αντικείμενο Σπουδών της επιστήμης - Τα 4 Τμήματα Κοινωνιολογίας και τα 3 Τμήματα Κοινωνικής Ανθρω...
Ναταλία Πετρίτη
29.04.2022
Intro Image

Μια σημαντική διάκριση σε διεθνή κατάταξη πέτυχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ναταλία Πετρίτη
29.04.2022
Intro Image

Ανυποχώρητη παρά τις αντιδράσεις ακαδημαϊκών και φοιτητών
Ναταλία Πετρίτη
28.04.2022
Load more...