Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

«Οι φοιτητές να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα αμφιθέατρα, να μην υποβαθμιστεί άλλο η μόρφωσή μας»
Κατερίνα Ανδρομιδά
08.04.2021
Intro Image

Συγχωνεύσεις κατευθύνσεων, μείωση μαθημάτων και βλέψεις να γίνει το Μαθηματικό πιο ανταγωνιστικό- κό...
Κατερίνα Ανδρομιδά
07.04.2021
Load more...