Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

«Η κοινωνική απομόνωση αυξάνει τα αισθήματα φόβου, μοναξιάς και άγχους»
Κατερίνα Ανδρομιδά
21.04.2021
Intro Image

Ποιές οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4589/2019
Κατερίνα Ανδρομιδά
20.04.2021
Intro Image

«Αντίκρυ στην πειθάρχηση, δημιουργούνται εστίες ανταλλαγής, συνομιλίας και πολιτισμού»
Κατερίνα Ανδρομιδά
20.04.2021
Load more...