Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

«Η αναστολή αυτή έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής»
Κατερίνα Ανδρομιδά
26.04.2021
Intro Image

«Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από φοιτητές του δεύτερου έτους που δεν έχουν σχέση με παρατάξεις»
Κατερίνα Ανδρομιδά
23.04.2021
Intro Image

«Να ολοκληρωθεί η πρακτική μας άσκηση χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η συνάφεια με την ειδική αγ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
23.04.2021
Load more...