Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

85 τμήματα, 16 ελληνικών πανεπιστημίων, χορηγούν κατευθείαν στους προπτυχιακούς αποφοίτους ενιαίο κα...
Ναταλία Πετρίτη
07.10.2022
Intro Image

Εγκρίθηκε η ανέγερση 750 φοιτητικών εστιών καθώς και η κατασκευή του νέου πολυδύναμου συνεδριακού κέ...
Ναταλία Πετρίτη
06.10.2022
Intro Image

Οι εκλογές αναβλήθηκαν για...2 ώρες λόγω μηνύματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ζευς» το οποίο κατόπ...
Ναταλία Πετρίτη
06.10.2022
Load more...