Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η ανεργία των νέων συνεχίζει να αποτελεί δυσεπίλυτο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία όπως καταδεικ...
Ναταλία Πετρίτη
12.01.2022
Intro Image

Νέες προσλήψεις σε Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνείο και Ακαδημία Αθηνών
Ναταλία Πετρίτη
05.01.2022
Intro Image

Οι 22 θέσεις εργασίας που προσφέρει η Microsoft
Ναταλία Πετρίτη
15.12.2021
Load more...