Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Αν αθροίσουμε συνολικά τους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και στο εσωτερικό (Greeks), τότε η...
Ναταλία Πετρίτη
22.12.2022
Intro Image

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 400 φοιτητές και απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 30 επιχει...
Ναταλία Πετρίτη
06.12.2022
Intro Image

Δεν απαιτείται προϋπηρεσία που να έχει συνάφεια με τη θέση για συμμετοχή - Μόνιμοι διορισμοί σε όλη...
Ναταλία Πετρίτη
28.11.2022
Load more...