Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό - Ποιοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Ναταλία Πετρίτη
01.03.2022
Intro Image

Τα τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να διδάξουν και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης θα πρέπ...
Ναταλία Πετρίτη
28.02.2022
Intro Image

Το υπουργείο Παιδείας επείγεται να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων
Ναταλία Πετρίτη
28.02.2022
Load more...