Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η υπουργός Παιδείας θα προσπαθήσει να πείσει τους Πρυτάνεις να μην αντιδράσουν στην αλλαγή του τρόπο...
Ναταλία Πετρίτη
10.12.2021
Intro Image

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιο...
Ναταλία Πετρίτη
10.12.2021
Intro Image

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δημήτρης Βέργαδος, στη θέση του προέδρου του ΕΛΙΔΕΚ
Ναταλία Πετρίτη
08.12.2021
Load more...