Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία της «Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας», όπως θα λ...
Ναταλία Πετρίτη
01.06.2022
Intro Image

Τα 9 «θανάσιμα» αμαρτήματα για τους φοιτητές και οι ποινές που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως
Ναταλία Πετρίτη
01.06.2022
Intro Image

Εκτός από τις δύο δομές και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, στο νομοσχέδιο αναλύεται και «Σχέδιο Ασφάλ...
Ναταλία Πετρίτη
01.06.2022
Load more...