Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά το απολυτήριο ή το πτυχίο τους έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκεί...
Ναταλία Πετρίτη
10.02.2022
Intro Image

Χωρίς δουλειά 200 θεατρολόγοι – Να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία και να επαναφέρουν τη Θεατρική Αγωγ...
Ναταλία Πετρίτη
08.02.2022
Intro Image

Με αφορμή την ανοικτή επιστολή της Ομάδας Υποψηφίων του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, ορισ...
Ναταλία Πετρίτη
07.02.2022
Load more...