Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Και 92ο στον κόσμο στην ερευνητική κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities...
Ναταλία Πετρίτη
20.12.2022
Intro Image

Το μεγαλύτερο ποσό αναλογεί στην Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδι...
Ναταλία Πετρίτη
19.12.2022
Load more...