Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Υλοποιήθηκε η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος από τα 1,000 ευρώ στα 1500 για όλους τους...
Ναταλία Πετρίτη
15.12.2022
Intro Image

Περιλαμβάνονται και Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
Ναταλία Πετρίτη
15.12.2022
Intro Image

Τι λένε οι πανεπιστημιακοί για τη διαδικασία ανάδειξης Συμβουλίων Διοίκησης των πανεπιστημίων
Ναταλία Πετρίτη
15.12.2022
Load more...