Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο της Νομικής του ΑΠΘ καθώς καθόταν στο περβάζι και δεν υπήρχε διαθ...
Ναταλία Πετρίτη
18.10.2022
Intro Image

Εκδηλώσεις σε έξι πόλεις θα πραγματοποιήσει η πρωτοβουλία πανεπιστημιακών «Όχι αστυνομία στα πανεπισ...
Ναταλία Πετρίτη
18.10.2022
Intro Image

Το Σεμινάριο θα απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ που έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο, δ...
Ναταλία Πετρίτη
18.10.2022
Load more...