Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Φοιτητές: Η πολιτική όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, που λογαριάζει τις ζωές μας σαν κόστος δ...
Ναταλία Πετρίτη
03.05.2023
Intro Image

Πρόγραμμα, θέσεις εισακτέων, εξεταστικά κέντρα και αλλαγές στη βαθμολόγηση μαθημάτων
Ναταλία Πετρίτη
02.05.2023
Intro Image

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα αναπτυχθούν θέματα, όπως «Προκλήσεις εκπαίδευσης και αποτελεσματική...
Ναταλία Πετρίτη
02.05.2023
Load more...