Στόχος η επιτελική παρακολούθηση, εποπτεία και επιτάχυνση έργων και μεταρρυθμίσεων


Με σημερινή απόφαση του Κυριάκου Πιερρακάκη το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πρόθεση χρηματοδότησης ύψους 2.976.000 € για τη δημιουργία «Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την επιτελική παρακολούθηση, εποπτεία και επιτάχυνση έργων και μεταρρυθμίσεων»

Pixel

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, που καλούνται για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) .

Στόχος είναι η χρηματοδότηση πράξης προκειμένου το Υπουργείο να οργανώσει έναν συστηματικό μηχανισμό επιτελικής παρακολούθησης, εποπτείας και επιτάχυνσης των έργων και μεταρρυθμίσεων ως «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων», το οποίο θα συνδέει την εκτέλεση των έργων με διακριτούς στρατηγικούς και πολιτικοποιημένους στόχους, θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις τρέχουσες και υπό σχεδιασμό μεταρρυθμίσεις, θα προβλέπει και θα προτείνει λύσεις για πιθανούς κινδύνους ή καθυστερήσεις, θα αναλύει τις αλληλεπιδράσεις και κρίσιμες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των μεταρρυθμίσεων αυτών και θα λειτουργεί τόσο συντονιστικά όσο και απολογιστικά για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών μέτρων στην εκπαίδευση.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ΠΣ ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 12/04/2024 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 28/06/2024 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης).

Η απόφαση

ΠΗΓΗ