Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Οι δηλώσεις και η διανομή των φοιτητικών συγγραμμάτων από το σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» θα ξεκινήσει τη Δευτέ...
Ναταλία Πετρίτη
19.10.2021
Intro Image

Οι φοιτητικοί σύλλογοι των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από την αρχή τάχθηκαν αναφανδόν υπέρ της συ...
Ναταλία Πετρίτη
15.10.2021
Intro Image

Από φέτος οι φοιτητές μπορούν να εκδώσουν ψηφιακό αντίγραφο της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας - Δείτε...
Ναταλία Πετρίτη
14.10.2021
Load more...