Σπουδές+αγορά εργασίας: Τι έδειξε έρευνα για τους Έλληνες πτυχιούχους

Τα αποτελέσματα μάλλον προκαλούν προβληματισμό…

Κείμενο: Ελβίρα Δρακάκη

«Εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και απασχόληση: Ζητείται προσέγγιση» είναι ο τίτλος της έρευνας που εκπονήθηκε σε συνεργασία από την Ernst&Young, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Endeavor Greece.

Τα στοιχεία της μελέτης έδειξαν ότι πάνω από τους μισούς Έλληνες πτυχιούχους είναι απόφοιτοι σχολών που δεν έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έρευνα, το 53% των αποφοίτων των ελληνικών Πανεπιστημίων παρακολουθούν αντικείμενα σπουδών που δεν συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Σχεδόν 2 στους 5 φοιτητές επιλέγουν 2 βασικές γενικές κατευθύνσεις (ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες & επιστήμες της συμπεριφοράς και επιστήμες εκπαίδευσης & κατάρτισης των διδασκόντων), οι οποίες, αν και αδιαμφισβήτητα έχουν μεγάλη αξία, δεν αποτελούν τομείς στους οποίους μπορεί εύκολα να βρει κανείς δουλειά στην σημερινή αγορά εργασίας. 

Αντίθετα, κλάδοι αιχμής, όπως η Πληροφορική, φαίνεται ότι κατευθύνεται μόλις το 4% των φοιτητών, αν και υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα, αφού μέσα σε 8 χρόνια (και μάλιστα κρίσης) η απασχόληση στην αγορά Πληροφορικής αυξήθηκε κατά 22,7%. Κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και στην Ευρώπη, όπου ως το 2020 εκτιμάται ότι θα έχουν δημιουργηθεί 750.000 θέσεις εργασίας. 

Η μελέτη διαπίστωσε ότι γενικά υπάρχει πρόβλημα στη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, με τους εργοδότες να δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για συγκεκριμένες θέσεις αλλά και να εμφανίζονται απρόθυμοι να υποστηρίξουν προγράμματα μετεκπαίδευσης και να επιδοτήσουν σεμινάρια για τους εργαζομένους τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να κρατήσουν υψηλά εκπαιδευμένους πτυχιούχους, αλλά και να προσφέρουν θέσεις σε ασκούμενους.

Από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι οι γνώσεις που προσφέρουν τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων δεν προσαρμόζονται στις εξελίξεις και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, με εξαίρεση τα μεταπτυχιακά προγράμματα που κάθε χρόνο προσφέρουν τη δυνατότητα μερικής ή ολικής εξειδίκευσης σε περίπου 20.000 φοιτητές. 

Οι φοιτητές από την πλευρά τους διαπιστώνουν ανεπαρκή επαγγελματικό προσανατολισμό, έλλειψη οργανωμένης πληροφόρησης και αδιαφορία από επιχειρήσεις και ΑΕΙ, ενώ γενικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για reskilling (επιμόρφωσης και επανακπαίδευσης εργαζομένων), όπως είπε ο Γ.Δουκίδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και ανάληψη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.