Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το Το D-Tangle το gadget που λύνει το πρόβλημα με τα μπερδεμένα ακουστικά.
Παναγιώτης Λουκάς
01.11.2017
Intro Image

Μας μιλάει για την Sustainable Food Movement in Greece που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των απορριμμά...
Παναγιώτης Λουκάς
30.10.2017
Intro Image

Μας μιλάει για το Phileas Guides την οικογένεια οδηγών πόλης και τουρισμού.
Παναγιώτης Λουκάς
26.10.2017
Load more...