Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την Geabit, το πρώτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της καλλιέργει...
Παναγιώτης Λουκάς
26.07.2018
Intro Image

Μας μιλάει για το Βranding Heritage, που στόχο έχει την προβολή και προώθηση της πολιτιστικής κληρον...
Παναγιώτης Λουκάς
28.06.2018
Intro Image

Μας μιλάει για τη Cyclefi, που θέλει να αλλάξει τη νοοτροπία των πολιτών, στο ζήτημα της ανακύκλωσης...
Παναγιώτης Λουκάς
24.06.2018
Load more...