Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το βιβλίο της Ω-Αθήνα, ένα βιβλίο αναζήτησης και ανάλυσης της Ακρόπολης.
Παναγιώτης Λουκάς
19.11.2018
Intro Image

Μας μιλάει για το Raise Your Voice Festival, την γιορτή κοινωνικής ένταξης για το τέλος του Human Tr...
Παναγιώτης Λουκάς
16.11.2018
Intro Image

Μας μιλάει για την Pegneon, που επιθυμεί να φέρει νέα πνοή στη διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού.
Παναγιώτης Λουκάς
12.11.2018
Load more...