Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το Exodos, την δωρεάν εφαρμογή που έχει ως στόχο να λύσει το πρόβλημα της οργάνωση εξ...
Παναγιώτης Λουκάς
17.02.2019
Intro Image

Μας μιλάει για το Kid Startupper, την πλατφόρμα που η καινοτομία συναντά την εκπαίδευση.
Παναγιώτης Λουκάς
13.01.2019
Intro Image

Μας μιλάει για το HireFlows, το εργαλείο για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω της χρήσης machine le...
Παναγιώτης Λουκάς
26.12.2018
Load more...