Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την Doitforme, το κοινωνικό δίκτυο για ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου των υπηρεσ...
Παναγιώτης Λουκάς
09.11.2020
Intro Image

Μας μιλάει για το TicketSeller, που έχει ως όραμα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι άν...
Παναγιώτης Λουκάς
18.08.2020
Load more...