Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Αδημοσίευτο
25-27 Ιανουαρίου, Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών (Δαφνομήλη 1, Αθήνα)
Παναγιώτης Λουκάς
25.01.2019
Intro Image

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, 29-30 Σεπτεμβρίου 2018
Παναγιώτης Λουκάς
28.09.2018
Intro Image

Για δύο παραστάσεις από τους Science Reactors στον Πολυχώρο The Hub Events Τετάρτη 15 & 22 Μαρτίου σ...
Παναγιώτης Λουκάς
06.03.2017
Load more...