Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

4.000 συμμετέχοντες τελικά είναι καλό νούμερο; Οι καφετέριες πάντως στον δρόμο ήταν γεμάτες...
Παναγιώτης Λουκάς
14.07.2016
Intro Image

Το 2ο Young Executives Shipping Forum, θα γίνει τον Ιούνιο του 2017.
Παναγιώτης Λουκάς
04.07.2016
Intro Image

Για 2 προγράμματα κατατέθηκαν περίπου 22000 προτάσεις.
Παναγιώτης Λουκάς
15.06.2016
Load more...